Услуги

Нашите услуги

Екипът от професионалисти на Терзов ЕООД със сигурност е най-добрият партньор за Вас в строителството.

Товаро-разтоварна дейност
Товаро-разтоварна дейност
Изкопна дейност
Изкопна дейност
строителни материали
Доставка на строителни и инертни материали
Строителни отпадъци
Извозване на строителни отпадъци и земни маси
Вертикални планировки
Вертикални планировки
Обратни насипи
Обратни насипи
Извънгабаритни товари
Извозване на товари (извънгабаритни)